Lebih daripada 10,000 jawatan kosong terkini di seluruh Malaysia
AR cum Credit Controller
Mohon Sekarang
Kongsi di Facebook
Kongsi di Twitter
Kongsi di Linkedin
Kongsi pautan
 • Ensure timely application of incoming receipt of customer against invoices in SAP system
 • Monitor and proactively follow up on overdue and delinquent customer accounts to meet DSO & cashflow KPIs
 • Resolve any overdue, customer billing dispute, collection issues with external and internal stakeholders on timely manner
 • Prepare Project Final Account summary and reconciliation; and monthly intercompany reconciliation with counterparts
 • Evaluating new credit requests and conducting client credit checks.
 • Managing and collecting debts from company debtors.
 • Setting up the terms of credit for new clients.
 • Negotiating payment plans.
 • Managing the collection of all payments and debts.
 • Preparing statements and reports for the company accountant.

*****

 • Memastikan penggunaan penerimaan pelanggan yang masuk tepat pada masanya terhadap invois dalam sistem SAP
 • Pantau dan ikuti secara proaktif akaun pelanggan tertunggak dan tunggakan untuk memenuhi KPI DSO & aliran tunai
 • Selesaikan sebarang kelewatan, pertikaian penagihan pelanggan, masalah pengumpulan dengan pihak berkepentingan luaran dan dalaman tepat pada waktunya
 • Sediakan ringkasan dan penyesuaian Akaun Akhir Projek; dan perdamaian antara syarikat bulanan dengan rakan sejawat
 • Menilai permintaan kredit baru dan melakukan pemeriksaan kredit pelanggan.
 • Menguruskan dan memungut hutang daripada penghutang syarikat.
 • Menetapkan syarat kredit untuk pelanggan baru.
 • Merundingkan rancangan pembayaran.
 • Menguruskan kutipan semua pembayaran dan hutang.
 • Menyiapkan penyata dan laporan untuk akauntan syarikat.
Mohon Sekarang