Lebih daripada 10,000 jawatan kosong terkini di seluruh Malaysia
Terma & Syarat Penggunaan
Peringatan Privasi
Lindungi maklumat peribadi anda dengan memastikan anda tidak memberikan nombor keselamatan sosial, kad kredit atau nombor bank kepada majikan atau mana-mana pihak berkaitan.
Syarat Penggunaan
Halaman ini menyenaraikan Syarat Penggunaan ("Syarat") sebagai panduan untuk anda ("Anda") menggunakan laman Kerjaya.my dan Perkhidmatan Lain Kerjaya.my (setiap satu seperti yang ditakrifkan di bawah). Syarat-syarat ini termasuk Dasar Privasi Kerjaya.my, yang dimasukkan ke dalam Terma dengan rujukan.
Dengan mengakses laman ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat-syarat Penggunaan laman Kerjaya.my, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika Anda tidak menerima Terma yang dinyatakan di sini, jangan gunakan Laman kerjaya.my dan Perkhidmatan Kerjaya.my.
"Laman kerjaya.my" ditakrifkan sebagai mana-mana laman di bawah kawalan Kerjaya.my, sama ada separa atau sepenuhnya dan Perkhidmatan Kerjaya.my. Perkhidmatan Kerjaya.my ditakrifkan sebagai aplikasi dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kerjaya.my, termasuk perkhidmatan dalam talian untuk mempamerkan dan mencari peluang pekerjaan dan termasuk sebarang aplikasi yang diakses melalui Kerjaya.my dan / atau mana-mana antara muka mudah alih yang membolehkan Anda mengakses aplikasi tersebut (secara kolektif sebagai, "Perkhidmatan Kerjaya.my"). Laman kerjaya.my juga membolehkan Pengguna membina profil individu, yang mungkin termasuk maklumat peribadi ("Profil").
Kerjaya.my berhak untuk mengubah mana-mana Terma ini pada bila-bila masa dengan mengemaskinikan laman ini dengan versi terkini. Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Terma terkini.
Pengguna yang melanggar Terma ini mungkin mengalami sekatan atau dapati bahawa akses dan penggunaan Laman kerjaya.my ditamatkan, mengikut budi bicara Kerjaya.my.
Anda mesti berumur 13 tahun atau lebih tua untuk melawat atau menggunakan mana-mana Laman kerjaya.my dengan apa-apa cara, dan, jika anda di bawah umur 18 tahun atau umur majoriti seperti yang dinyatakan dalam bidang kuasa anda, anda memerlukan pengawasan ibu bapa, penjaga sah, atau orang dewasa yang bertanggungjawab untuk menggunakan mana-mana Laman kerjaya.my.
1. Penggunaan Kandungan Kerjaya.my
Kerjaya.my membenarkan Anda, tertakluk kepada Terma ini, untuk mengakses dan menggunakan Laman kerjaya.my dan Kandungan Kerjaya.my (seperti yang ditakrifkan di bawah) dan memuat turun dan mencetak satu salinan kandungan yang tersedia di atau dari Laman kerjaya.my semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Kandungan Laman kerjaya.my, seperti reka bentuk, karya bercetak, grafik, imej, video, maklumat, logo, ikon butang, perisian, fail audio dan kandungan Kerjaya.my yang lain (secara kolektif, sebagai "Kandungan Kerjaya.my"), dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain. Semua Kandungan Kerjaya.my adalah hak milik Kerjaya.my atau pemberi lesennya. Penyusunan (bermaksud pengumpulan, pengaturan dan penyusunan) semua kandungan dalam Laman kerjaya.my adalah harta eksklusif Kerjaya.my dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, dan undang-undang lain. Penggunaan tanpa kebenaran Kandungan Kerjaya.my adalah dianggap melanggar undang-undang dan / atau peraturan komunikasi yang berkenaan dan dilarang sama sekali. Anda mesti mengekalkan semua hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan notis proprietari lain yang terkandung dalam Kandungan Kerjaya.my yang asal pada mana-mana salinan yang dibenarkan.
Mana-mana kod yang dihasilkan oleh Kerjaya.my untuk menjana atau mempamerkan mana-mana Kandungan Kerjaya.my atau halaman yang sebahagian daripada mana-mana Laman kerjaya.my juga dilindungi hak cipta Kerjaya.my dan Anda tidak boleh membuat salinan atau menyalahgunakan kod tersebut.
Anda bersetuju untuk tidak menjual atau mengubahsuai Kandungan Kerjaya.my atau menghasilkan semula, memaparkan, mempamerkan secara umum, mengedarkan, atau menggunakan Kandungan Kerjaya.my dengan apa-apa cara untuk tujuan awam atau komersil. Anda bersetuju untuk tidak menjual atau mengubahsuai sebarang Kandungan berkaitan dengan produk atau perkhidmatan Laman kerjaya.my, dengan cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pengguna, yang menyebabkan ragu-ragu terhadap Kerjaya.my atau pemberi lesennya, yang menjatuhkan Kerjaya.my atau harta pelesennya, atau yang sebaliknya melanggar hak harta intelektual Kerjaya.my atau pelesennya. Anda bersetuju untuk tidak menyalahgunakan Kandungan Kerjaya.my. Penggunaan Kandungan Kerjaya.my pada mana-mana aplikasi lain, laman atau dalam mana-mana komputer berangkaian untuk tujuan apa pun adalah dilarang. Mana-mana kod yang dihasilkan oleh Kerjaya.my untuk menjana atau memaparkan mana-mana Kandungan Kerjaya.my atau mana-mana kod yang membina sebarang Aplikasi atau Perkhidmatan yang berkaitan dengan Kerjaya.my juga dilindungi oleh hak cipta Kerjaya.my dan anda tidak boleh membuat salian atau mengubahsuai kod tersebut.
2. Penggunaan Laman dan Servis Kerjaya.my
Senarai jawatan kosong, pangkalan data resume ("Kerjaya.my Resume Database") dan fungsi-fungsi lain di Laman kerjaya.my hanya boleh digunakan oleh individu yang mencari pekerjaan dan / atau sebagai kongsian maklumat kerjaya dan oleh majikan yang mencari pekerja. Penggunaan Rangkaian Kerjaya.my oleh individu untuk tujuan kongsian dalam rangkaian profesional dan peribadi adalah dibenarkan. Penggunaan Perkhidmatan Kerjaya.my juga tertakluk kepada kontrak lain yang mungkin Anda peroleh dari Kerjaya.my. Sekiranya terdapat sebarang konflik antara Terma-terma ini dan sebarang kontrak yang anda peroleh dari Kerjaya.my, syarat-syarat kontrak anda akan digunapakai. Istilah "jawatan kosong" seperti yang digunakan di sini bermaksud maklumat yang Anda serahkan, terbitkan atau paparkan di Laman kerjaya.my.
Semua Pengguna Kerjaya.my bersetuju untuk tidak:
 • (a) menghantar, menyiarkan, mengedar, menyimpan atau memusnahkan bahan, termasuk sebarang Kandungan Kerjaya.my, yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang atau peraturan yang mengawal pengumpulan, pemprosesan, atau pemindahan maklumat peribadi, atau melanggar dasar privasi Kerjaya.my;
 • (b) mengambil apa-apa tindakan yang menyebabkan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang di mana-mana infrastruktur Laman kerjaya.my;
 • (c) menggunakan mana-mana peranti untuk menggunakan atau mencari Laman kerjaya.my selain daripada alat yang tersenarai di Laman, atau alat lain yang diluluskan oleh Kerjaya.my;
 • (d) menggunakan mana-mana perlombongan data, robot atau kaedah pengumpulan atau pengekstrakan data yang serupa;
 • (e) melanggar atau cuba untuk melanggar langkah keselamatan mana-mana di Laman kerjaya.my termasuk cuba menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian Kerjaya.my atau melanggar mana-mana langkah keselamatan atau sekuriti tanpa kebenaran yang sah;
 • (f) menyalin sebarang headerProtokol Kawalan Penghantaran (TCP / IP) atau mana-mana bahagian maklumat dalam sebarang penyebaran e-mel atau kumpulan berita;
 • (g) menjalankan proses kejuruteraan balikan ke atas mana bahagian atau menukar susunan mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my;
 • (h) mengagregat, menyalin atau menduplikasi dengan apa-apa cara apa-apa Kandungan atau maklumat Kerjaya.my yang boleh didapati dari mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my, termasuk mana-mana yang telah tamat tempoh, selain daripada yang dibenarkan oleh Syarat ini;
 • (i) memautkan mana-mana link luaran kepada mana-mana bahagian Kandungan Kerjaya.my atau maklumat yang boleh didapati dari mana-mana Laman kerjaya.my, melainkan jika dibenarkan oleh Terma ini;
 • (j) menyiarkan apa-apa kandungan atau bahan yang menggalakkan atau menyebabkan sebaran maklumat palsu atau maklumat yang mengelirukan atau berkaitan sebarang aktiviti haram, atau menyediakan maklumat yang memberi pengajaran ke arah atau mengenai aktiviti haram atau aktiviti lain yang dilarang oleh Syarat ini, seperti membuat atau membeli senjata haram, melanggar privasi seseorang, menyediakan atau mencipta virus komputer atau salinan palsu;
 • (k) menyiarkan apa-apa resume atau membuat permohonan ke mana-mana jawatan kosong bagi pihak lain;
 • (l) menangguhkan sebarang hubungan dengan majikan atau mana-mana ejen, agensi atau pihak ketiga yang lain;
 • (m) menetapkan lebih daripada satu salinan resume yang sama kepada tontonan awam pada suatu masa;
 • (n) berkongsi akses atau login ke Laman Kerjaya.my dengan pihak ketiga;
 • (o) mengakses data yang tidak dibenarkan atau terbuka kepada Anda atau log masuk ke akaun yang bukan milik atau hak Anda;
 • (p) menghantar atau menyerahkan apa-apa maklumat atau maklumat biografi yang tidak lengkap, palsu atau tidak tepat atau bukan milik anda sendiri kepada mana-mana Laman Kerjaya.my;
 • (q) menyiarkan halaman yang mengandungi kandungan akses terhad atau kata laluan, atau halaman atau imej tersembunyi;
 • (r) meminta atau mendapatkan kata laluan atau maklumat peribadi dari Pengguna lain;
 • (s) memadam atau mengubah mana-mana kandungan yang telah dicipta atau disediakan oleh orang atau entiti lain;
 • (t) mengganggu, menghasut atau menyebabkan gangguan atau menganiaya mana-mana kumpulan, syarikat, atau individu;
 • (u) menghantar mel atau e-mel tidak diingini, membuat panggilan atau menghantar faks tidak diingini yang mempromosi dan / atau mengiklankan produk-produk atau servis kepada mana-mana Pengguna, atau menghubungi pengguna-pengguna yang telah meminta untuk tidak dihubungi oleh Anda;
 • (v) mencuba untuk mengganggu servis kepada mana-mana Pengguna, hos atau rangkaian, tanpa batasan melalui cara penghantaran virus ke Laman Kerjaya.my, "overloading", "flooding", "spamming", "mailbombing" atau "crashing";
 • (w) menggalakkan atau membuat salinan karya atau hakcipta orang lain yang tidak disengajakan atau tidak sah, seperti dengan menyediakan atau membina program komputer yang mencetak rompak atau menyediakan pautan kepada karya tersebut, atau menyediakan atau memberi pautan kepada muzik, fail media lain, media lain atau pautan lain yang tidak dibenarkan atau cetak rompak;
 • (x) menggunakan Perkhidmatan Kerjaya.my untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau sebarang aktiviti haram, atau memaparkan atau menyerahkan sebarang kandungan, resume, atau senarai jawatan kosong yang memfitnah atau menyebabkan fitnah, secara tersirat atau secara tersurat yang menyinggung, kasar, mencabul, mengancam, kesat, penuh kebencian, bersifat perkauman, diskriminasi, dengan watak yang mengancam atau mungkin menyebabkan gangguan, kesulitan, malu, kebimbangan atau boleh menyebabkan sebarang gangguan kepada mana-mana orang atau memasukkan sebarang pautan kepada bahan lucah, elemen lucah atau seksual secara jelas, seperti yang ditentukan oleh tetapan Kerjaya.my.
Pelanggaran syarat sistem atau keselamatan rangkaian boleh mengakibatkan jenayah dan / atau menggugat tanggungjawab sivil. Kerjaya.my akan menyiasat kejadian yang mungkin melibatkan pelanggaran syarat tersebut dan mungkin melibatkan, dan bekerjasama dengan, pihak berkuasa dan penguatkuasa undang-undang dalam pendakwaan Pengguna yang terlibat dalam kesalahan tersebut.
Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan Akaun, Profil dan kata laluan anda, yang berkaitan. Anda tidak boleh berkongsi Kata laluan anda atau maklumat dan akses kepada akaun lain dengan mana-mana pihak lain, buat sementara atau selama-lamanya, dan Anda akan bertanggungjawab untuk semua kegunaan pendaftaran dan kata laluan Kerjaya.my Anda, sama ada dibenarkan atau tidak. Anda bersetuju dengan serta-merta memberitahu Kerjaya.my tentang penggunaan sebarang Akaun, Profil atau kata laluan yang tidak dibenarkan.
3. Terma Tambahan untuk Majikan
Majikan mempunyai tanggungjawab penuh ke atas semua iklan jawatan kosong yang mereka siarkan di Laman kerjaya.my. Kerjaya.my tidak dianggap sebagai majikan yang berhubung dengan penggunaan mana-mana Laman Kerjaya.my dan Kerjaya.my tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang keputusan untuk mengambil pekerja, atas sebab apa pun, yang dibuat oleh mana-mana pihak yang menyiarkan iklan jawatan kosong di mana-mana Laman Kerjaya.my.
Anda memahami dan mengakui bahawa sekiranya Anda membatalkan akaun majikan anda atau mendapati bahawa akaun majikan anda telah ditamatkan, semua maklumat akaun anda di Laman Kerjaya.my, termasuk resume disimpan, kenalan dalam rangkaian, dan senarai e-mel, akan ditandakan sebagai "telah dipadamkan" dan boleh dipadam dari pangkalan data Kerjaya.my. Maklumat boleh terus disimpan untuk suatu tempoh masa kerana sebarang kelewatan dalam memastikan penghapusan maklumat dalam Kerjaya.my.
Untuk melindungi Pengguna Komuniti Kerjaya.my daripada iklan komersil atau sebarang pujuk rayu, Kerjaya.my berhak untuk menyekat bilangan e-mel yang boleh dihantar oleh majikan kepada Pengguna kepada nombor yang dianggap sesuai oleh Kerjaya.my mengikut budi bicara mutlak Kerjaya.my.
Profil calon-calon mencari kerja yang diperoleh dari Kandungan Pengguna juga boleh disediakan melalui Laman Kerjaya.my. Kerjaya.my tidak boleh memberi kepastian berkenaan dengan ketepatan atau kesahihan kandungan yang diperoleh atau kesesuaiannya untuk penilaian oleh majikan. Profil yang disediakan mungkin berbeza dengan Kandungan asal Pengguna.
Iklan Jawatan Kosong
Iklan jawatan kosong tidak boleh mengandungi:
 • (a) semua jenis pautan atau hyperlink, selain daripada yang secara spesifik telah dibenarkan oleh Kerjaya.my;
 • (b) maklumat yang mengelirukan, sukar dibaca, atau kata-kata kunci yang tersorok atau tersirat, kata-kata kunci yang berulang atau kata-kata kunci yang tidak berkaitan dengan jawatan kosong yang diiklankan seperti yang ditentukan dan mengikut pertimbangan Kerjaya.my;
 • (c) nama-nama, logo-logo atau tanda dagangan yang tidak berkaitan dengan majikan atau syarikat yang berkenaan seperti yang tertera di Kerjaya.my;
 • (d) nama-nama kolej, bandar, negeri, kawasan atau negara yang tidak berkaitan dengan iklan;
 • (e) lebih daripada satu jawatan atau keterangan mengenai jawatan kosong, lebih daripada satu lokasi kerja, atau lebih daripada satu kategori kerja melainkan maklumat yang telah dibenarkan;
 • (f) maklumat yang tidak tepat, palsu, atau mengelirukan;
 • (g) bahan atau pautan kepada bahan yang mengeksploitasi orang-orang dari segi seksual, ganas atau dengan cara lain, atau cubaan untuk mendapat maklumat peribadi daripada individu di bawah umur 18 tahun.
Anda tidak boleh menggunakan iklan jawatan kosong atau rangkaian Kerjaya.my untuk:
 • (a) memaparkan iklan jawatan kosong dengan cara yang tidak mematuhi mana-mana undang-undang tempatan, kebangsaan dan / atau antarabangsa yang berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang yang berkaitan dengan buruh dan pekerjaan, peluang pekerjaan dan kelayakan bekerja sama rata, privasi data, akses dan penggunaan data, dan harta intelektual;
 • (b) menyiarkan iklan jawatan kosong yang memerlukan kewarganegaraan mana-mana negara tertentu atau kediaman tetap yang sah di negara sebagai syarat pengambilan, melainkan jika diperlukan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah eksekutif, atau kontrak persekutuan, negeri atau kerajaan tempatan;
 • (c) menyiarkan iklan jawatan kosong yang mengandungi keperluan atau kriteria yang tidak sah atau haram;
 • (d) menyiarkan iklan jawatan kosong atau iklan lain untuk pesaing Kerjaya.my atau kandungan lain yang mengandungi pautan ke mana-mana laman yang bersaing dengan Kerjaya.my;
 • (e) menjual, mengiklankan atau menggalakkan pembelian produk atau servis yang berlainan;
 • (f) menyiarkan mana-mana francais, skim piramid, keahlian kelab, pengedaran, peluang pemasaran pelbagai peringkat, atau pengaturan agensi wakil jualan;
 • (g) menyiarkan sebarang peluang perniagaan yang memerlukan bayaran pendahuluan atau berkala atau memerlukan pengambilan anggota lain, pengedar bawahan atau ejen bawahan;
 • (h) menyiarkan apa-apa peluang perniagaan yang membayar komisen kecuali jika iklan tersebut menyatakan dengan jelas bahawa jawatan tersebut merupakan pekerjaan yang hanya membayar komisen dan dengan jelasnya menggambarkan produk atau perkhidmatan yang akan dijual oleh calon yang berminat;
 • (i) menyiarkan iklan jawatan kosong untuk jenis pekerjaan yang melibatkan peragaan, lakonan, memerlukan bakat dalam bidang seni atau hiburan atau pengambilan bakat baru;
 • (j) mengiklankan servis berunsur seksual atau mencari pekerja untuk tugas berkaitan dengan seks atau berunsur seksual;
 • (k) meminta penggunaan mana-mana bahagian badan manusia atau menderma mana-mana bahagian badan manusia, termasuk, dan tanpa batasan, perkhidmatan reproduktif atau persenyawaan seperti pendermaan telur dan / atau atau sebagai ibu tumpang;
 • (l) menyokong mana-mana parti politik, agenda politik, kedudukan politik atau isu berkaitan politik;
 • (m) mempromosikan mana-mana agama tertentu;
 • (n) kecuali jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, untuk mengiklankan jawatan kosong yang memerlukan pemohon untuk memberikan maklumat yang berkaitan termasuk: (i) asal usul kaum atau etnik (ii) pilihan politik (iii) kepercayaan, falsafah atau agama (iv) keanggotaan mana-mana kesatuan sekerja (v) kesihatan fizikal atau mental (vi) kehidupan seksual (vii) pelakuan penjenayah atau kesalahan atau (vii) umur.
Kerjaya.my berhak menamatkan atau menghapuskan sebarang iklan jawatan kosong atau mana-mana kandungan di dalam Laman Kerjaya.my mengikut tatabicara Kerjaya.my tanpa mematuhi Terma di atas, atau jika mana-mana kandungan yang diiklankan menjejaskan kepercayaan Pengguna terhadap Kerjaya.my dan demi kepentingan Kerjaya.my.
Kerjaya.my mempunyai sebab kukus dan berhak untuk menamatkan akses Anda dan penggunaan Perkhidmatan Kerjaya.my sekiranya pada bila-bila masa, Anda telah menyalahgunakan Perkhidmatan Kerjaya.my dengan memberi maklumat palsu atau fakta palsu berkaitan dengan aktiviti perniagaan Anda.
Pengkalan Data Resume
Penggunaan Pangkalan Data Resume oleh Majikan
Anda hendaklah menggunakan Pangkalan Data Resume Kerjaya.my seperti yang termaktub dalam Terma-terma ini dan / atau di dalam mana-mana kontrak antara Anda dengan Kerjaya.my. Anda hendaklah menggunakan Pangkalan Data Resume Kerjaya.my mengikut semua undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkaitan, dan Anda bersetuju Anda tidak akan terus mendedahkan mana-mana data dari Pangkalan Data Resume Kerjaya.my kepada mana-mana pihak ketiga, melainkan jika Anda adalah agensi pekerjaan yang sah, agensi kakitangan, pengiklanan atau agensi lain atau menggunakan resume secara jelas untuk tujuan pencarian pekerja.
Anda akan mengambil langkah fizikal, teknikal, dan pentadbiran yang sesuai untuk melindungi data yang telah anda peroleh daripada Pangkalan Data Resume Kerjaya.my dari kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa izin, pendedahan, pengubahan atau pemusnahan. Anda tidak akan berkongsi akses kepada Pangkalan Data Resume Kerjaya.my dengan mana-mana pihak lain, atau tidak berkongsi Pangkalan Data Resume tersebut sebagai akses sementara seperti bayar-per-tontonan dengan mana-mana pihak.
Pangkalan Data Resume Kerjaya.my tidak boleh digunakan:
 • (a) bagi apa-apa tujuan selain sebagai majikan yang mencari pekerja, termasuk tetapi tidak terhad kepada promosi iklan, produk, atau perkhidmatan kepada mana-mana calon-calon yang berkenaan;
 • (b) untuk membuat panggilan telefon atau menghantar faks yang tidak diingini atau menghantar mel, e-mel atau newsletter yang tidak diingini kepada calon-calon pencari kerja atau untuk menghubungi mana-mana individu melainkan jika mereka bersetuju untuk dihubungi (jika persetujuan diperlukan atau, jika persetujuan tidak diperlukan, yang tidak memberitahu anda bahawa mereka tidak mahu dihubungi); atau
 • (c) untuk mencari calon pencari kerja atau untuk menghubungi pencari kerja atau calon-calon yang mempunyai resume yang tersenarai di dalam Pangkalan Data Resume Kerjaya.my demi mempromosi atau menganjurkan mana-mana pameran atau pesta kerjaya dan apa-apa peluang perniagaan yang dilarang seperti yang tercatat di dalam Seksyen 3.
Untuk memastikan agar semua pelanggan kami mendapat pengalaman yang selamat dan bermanfaat, Kerjaya.my berhak untuk menghadkan jumlah data (termasuk bilangan "views") yang boleh diakses oleh Anda dalam sebarang tempoh masa tertentu. Had ini boleh dipinda mengikut budi bicara Kerjaya.my dari masa ke semasa.
4. Terma Tambahan untuk Pencari Kerja.
Apabila Anda mendaftar dengan mana-mana Laman Kerjaya.my, Anda akan diminta untuk membuat akaun baru dan memberikan maklumat tertentu termasuk, tanpa had, alamat e-mel yang sah ("Maklumat" anda).
Mana-mana maklumat yang anda sertakan di dalam Profil anda mestilah tepat dan menggambarkan Anda, seorang individu. Profil memerlukan semua maklumat yang wajib dipenuhi untuk melengkapkan Profil anda dan Anda tidak boleh menyenaraikan apa-apa nombor telefon, alamat jalan, alamat e-mel atau URL lain atau apa-apa cara lain untuk menghubungi Anda, selain daripada maklumat peribadi Anda.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua jenis, kandungan dan ketepatan maklumat di dalam mana-mana resume atau bahan yang terkandung di dalamnya yang Anda telah muat naik ke Laman Kerjaya.my.
Kerjaya.my berhak untuk menawarkan perkhidmatan dan produk dari pihak ketiga kepada Anda berdasarkan tetapan pilihan Anda dan persetujuan yang Anda sertakan semasa pendaftaran awal dan / atau pada bila-bila masa selepas itu yang menyatakan bahawa anda bersetuju untuk menerima tawaran dari Kerjaya.my atau pihak ketiga. Sila lihat Dasar Privasi Kerjaya.my untuk maklumat lebih lanjut mengenai Maklumat Anda.
Anda memahami dan mengakui bahawa Anda tidak mempunyai hak pemilikan dalam Akaun Anda dan jika Anda membatalkan akaun Kerjaya.my Anda atau jika akaun Kerjaya.my anda disekat atau ditamatkan, semua maklumat Akaun anda di Kerjaya.my, termasuk resume, Profil, surat iringan, senarai jawatan kosong yang disimpan, serta soal selidik akan ditandakan sebagai dipadamkan dan boleh dipadam dari pangkalan data Kerjaya.my dan akan dikeluarkan dari mana-mana bahagian Lawam Web Kerjaya.my. Maklumat boleh terus tersedia untuk beberapa tempoh masa tertentu jika disebabkan oleh apa-apa bentuk kelewatan dalam penghapusan sedemikian. Di samping itu, pihak ketiga boleh menyimpan salinan Maklumat Anda yang telah mereka perolehi sebelum berlakunya penghapusan data di Kerjaya.my.
Kerjaya.my berhak memadam Akaun anda dan semua Maklumat Anda sekiranye Anda tidak aktif dalam suatu tempoh tertentu.
5. Kandungan dan Penyerahan atau Perkongsian Maklumat Pengguna.
Anda memahami bahawa semua maklumat, data, teks, perisian, muzik, bunyi, gambar, grafik, video, iklan, mesej atau bahan lain yang dimuatnaik atau dipaparkan oleh Anda di atau melalui Laman Kerjaya.my ("Kandungan Pengguna") adalah tanggungjawab penuh pemilik asal Kandungan Pengguna tersebut. Kerjaya.my tidak menuntut pemilikan atau kawalan ke atas sebarang Kandungan Pengguna. Anda atau pemberi lesen pihak ketiga, mana-mana yang berkenaan, memiliki semua paten, tanda dagangan dan hak cipta kepada mana-mana Kandungan Pengguna yang anda muat naik, atau paparkan di atau melalui Laman Kerjaya.my dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut. Dengan memilih untuk memuat naik, atau memaparkan Kandungan Pengguna di atau melalui Laman Kerjaya.my, anda telah memberikan Semua jenis Perkhidmatan Kerjaya.my di seluruh dunia, bukan secara eksklusif, tanpa royalti, lesen yang boleh dipindah milik, sub-lesen yang yang boleh diedarkan untuk menggunakan, membuat salinan, menyemak semula, mengedar dan menerbitkan Kandungan Pengguna tersebut melalui Kerjaya.my. Di samping itu, dengan memilih untuk memuat naik, menyiarkan atau memaparkan Kandungan Pengguna tersebut untuk tontonan umum, anda memberikan Kerjaya.my di seluruh dunia, bukan eksklusif, lesen tanpa royalti untuk membuat salinan, menyemak semula, mengedar, menerbitkan dan menyiarkan Kandungan Pengguna tersebut untuk tujuan mempromosikan Kerjaya.my dan perkhidmatannya. Kerjaya.my akan menghentikan penggunaan berlesen ini dalam tempoh yang munasabah selepas Kandungan Pengguna tersebut dipadam atau dihapuskan dari Laman Kerjaya.my. Kerjaya.my berhak menolak untuk menerima, menyiarkan, memaparkan atau menghantar sebarang Kandungan Pengguna mengikut budi bicara mutlaknya.
Anda juga bertanggungjawab dan menjamin bahawa Anda mempunyai hak untuk memberikan, atau pemegang mana-mana hak, termasuk hak moral ke atas kandungan tersebut dan telah mengetepikan semua hak tersebut dengan sepenuhnya dan dengan sah dan tidak boleh ditarik balik, memberikan hak ke atas lesen yang dinyatakan di atas. Jika Anda mempamerkan Kandungan Pengguna di mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my secara awam, Anda juga membenarkan mana-mana Pengguna untuk mengakses, memaparkan, melihat, menyimpan dan membuat salinan Kandungan Pengguna tersebut untuk kegunaan peribadi. Tertakluk kepada syarat yang tersebut di atas, pemilik Kandungan Pengguna yang dipaparkan di mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my juga memiliki semua hak berkaitan yang mungkin wujud yang melibatkan Kandungan Pengguna tersebut. Kerjaya.my boleh menyemak dan menghapuskan sebarang Kandungan Pengguna yang melanggar Terma ini, melanggar undang-undang, atau peraturan yang berkenaan, menyalahgunakan, mengganggu, menyerang atau menyalahi, atau melanggar hak, atau membahayakan atau mengancam keselamatan Pengguna-Pengguna mana-mana Laman Kerjaya.my. Kerjaya.my berhak untuk mengusir Pengguna dan menghalang akses ke Laman Kerjaya.my dan / atau penggunaan Perkhidmatan Kerjaya.my kerana melanggar Terma atau undang-undang, atau peraturan yang berkenaan. Kerjaya.my boleh mengambil apa-apa tindakan berkenaan ke atas Kandungan Pengguna yang dianggap perlu atau bersesuaian dengan budi bicara mutlaknya jika dipercayai bahawa Kandungan Pengguna tersebut boleh mewujudkan liabiliti kepada Kerjaya.my, merosakkan jenama atau imej awam Kerjaya.my, atau menyebabkan Kerjaya.my kehilangan Pengguna atau (secara keseluruhan atau sebahagiannya) perkhidmatan ISP atau pembekal lain.
Kerjaya.my tidak berkhidmat sebagai wakil atau mampu menjamin kesahihan, ketepatan, atau kebolehpercayaan Kandungan Pengguna, hasil karya dari Kandungan Pengguna, atau mana-mana komunikasi lain yang dimuat naik atau dipaparkan oleh Pengguna dan Kerjaya.my tidak menyokong sebarang pendapat atau pernyataan yang dinyatakan oleh Pengguna. Anda mengakui bahawa sebarang kepercayaan pada bahan yang dipaparkan oleh Pengguna lain akan menjadi risiko Anda sendiri.
Berikut adalah senarai separa Kandungan Pengguna yang dilarang dalam Permohonan. Senarai di bawah adalah untuk ilustrasi sahaja dan bukan senarai lengkap yang mengandungi semua Kandungan Pengguna yang dilarang.
Kandungan terlarang termasuk kandungan yang:
 1. secara tersirat atau tersuratnya, Kandungan Pengguna yang terlibat dalam, menyokong atau mempromosikan perkauman, ketidakserasian, diskriminasi, kebencian atau apa-apa kemusnahan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu;
 2. mengganggu, menyebabkan gangguan atau menganiaya mana-mana kumpulan atau individu;
 3. melibatkan transmisi "e-mel spam", "surat berantai," atau e-mel berkumpulan yang tidak diingini, "spam" atau "phishing";
 4. menggalakkan atau menyokong maklumat yang salah atau mengelirukan atau aktiviti atau tindakan yang menyalahi undang-undang yang menyalahgunakan, mengancam, bersifat lucah atau memfitnah;
 5. menyokong atau mengesahkan salinan karya berhak cipta orang lain yang tidak disengajakan atau tidak sah, seperti menyediakan atau membuat salinan cetak rompak suatu program atau pautan kepada program tersebut, membolehkan akses atau menyediakan maklumat terlindung, atau menyediakan atau membuat salinan cetak rompak muzik atau media atau pautan lain kepada muzik cetak rompak atau fail media lain;
 6. mengandungi halaman akses terhad atau kata laluan, atau halaman atau imej yang tersembunyi;
 7. memaparkan atau berkongsi pautan kepada apa-apa jenis bahan lucah, tidak senonoh atau seksual secara eksplisit;
 8. menyediakan atau menghubungkan kepada bahan yang mengeksploitasi mana-mana individu di bawah umur 18 tahun secara seksual, melalui kekerasan atau cara lain, atau mendapatkan maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah 18 tahun; atau
 9. menyediakan maklumat pengajaran mengenai aktiviti haram atau aktiviti lain yang dilarang oleh Syarat ini, termasuk tanpa batasan, membuat atau membeli senjata haram, melanggar privasi seseorang, menyediakan atau mencipta virus komputer atau mencetak rompak sebarang media; dan
 10. mencuba untuk mendapatkan kata laluan atau maklumat peribadi Pengguna lain.
Mana-mana data di dalam Profil yang telah anda serahkan mestilah menggambarkan Anda, seorang individu. Contoh profil yang tidak sesuai dan dilarang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Profil yang bertujuan untuk mewakili haiwan, tempat, benda atau objek, watak fiksyen, atau individu sebenar yang bukan Anda.
Anda tidak boleh menyertakan, dalam mana-mana bahagian Kandungan Pengguna yang dikemukakan kepada Rangkaian Kerjaya.my, maklumat yang boleh ditafsirkan sebagai permintaan langsung, pengiklanan atau pengambilan untuk kedudukan pekerjaan yang bertujuan untuk individu tertentu sahaja seperti individu yang mencari pekerjaan sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa sahaja. Untuk melindungi Komuniti Pengguna Kerjaya.my daripada iklan komersil atau pengiklanan peribadi, Kerjaya.my berhak untuk menyekat bilangan e-mel atau mesej lain yang boleh dihantar oleh seorang Pengguna kepada Pengguna lain ke mana-mana nombor yang dianggap sesuai oleh Kerjaya.my, menurut budi bicara mutlaknya.
Profil calon yang dijana daripada Kandungan Pengguna juga boleh diperolehi melalui Laman Kerjaya.my. Kerjaya.my tidak membuat sebarang jaminan mengenai ketepatan atau kesahihan tentang karya yang diperoleh atau kesesuaiannya untuk penilaian oleh majikan. Profil yang diterbitkan mungkin mempunyai perbezaan ketara dari Kandungan asal Pengguna.
Kami menghargai maklum balas daripada Pengguna kami dan mengalu-alukan komen-komen anda mengenai Perkhidmatan kami dan Laman Kerjaya.my. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian, bahawa dasar kami tidak membenarkan kami menerima atau mempertimbangkan idea kreatif, cadangan, ciptaan atau bahan selain daripada yang telah kami minta secara khusus. Walaupun kami menghargai maklum balas anda mengenai perkhidmatan kami, sila nyatakan secara spesifik di dalam komen anda dan jangan mengemukakan idea, ciptaan, cadangan, atau bahan kreatif. Jika, walaupun dengan permintaan kami, Anda menghantar kami cadangan kreatif, idea, lukisan, konsep, ciptaan, atau maklumat lain (secara kolektif dikenali sebagai "Penyerahan"), Penyerahan tersebut adalah milik Kerjaya.my. Tiada sebarang Penyerahan yang tertakluk kepada sebarang kewajipan untuk merahsiakan oleh pihak kami dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan atau pendedahan mana-mana Penghantaran. Kerjaya.my akan memiliki hak eksklusif kepada semua Hak Pengedar yang diketahui atau yang dikenalpasti kemudiannya dan akan berhak untuk menggunakan sebarang Penyerahan untuk apa jua tujuan, komersial atau sebaliknya, tanpa pampasan kepada Anda atau mana-mana individu lain.
6. Pengenalpastian Ejen Untuk Menerima Pemberitahuan Dan Notis Hak Cipta atau Pelanggaran Tanda Dagangan.
Jika Anda percaya bahawa kerja atau tanda dagangan anda telah dimuat naik, dipamerkan atau dibuat salinan kepada mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my dan boleh diakses di Laman Kerjaya.my dengan cara yang melanggar hak cipta atau tanda dagangan, sila hubungi pihak Kerjaya.my melalui e-mel.

Perlukan bantuan dengan isu-isu semasa mencari kerja? Hubungi kami sekarang.
7. Dasar Penamatan Akaun Pengguna Yang Melanggar Hak Cipta Atau Hak Harta Intelektual Lain-lain.
Kerjaya.my menghormati harta intelek orang lain, dan kami meminta Pengguna dan rakan kami untuk melakukan perkara yang sama. Sebarang penerbitan, penghasilan semula, penyalinan, pengedaran, pengubahsuaian, menjadikan paparan awam atau tontonan awam yang tidak dipersetujui dalam syarat karya hakcipta merupakan pelanggaran hakcipta pemilik. Syarat untuk Anda Menggunakan Laman Kerjaya.my, Anda bersetuju untuk tidak menggunakan mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my untuk melanggar hak harta intelek orang lain dengan apa-apa cara sekalipun. Kerjaya.my berhak untuk menamatkan akaun mana-mana Pengguna, dan menyekat akses kepada Laman Kerjaya.my kepada mana-mana Pengguna yang mengulangi pelanggaran syarat hak cipta, atau hak harta intelektual lain. Kerjaya.my berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengambil tindakan ini untuk menghadkan akses ke Laman ini dan / atau menamatkan akaun Anda pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami sekiranya Pengguna melanggar mana-mana hak harta intelek orang lain, sama ada atau tidak terdapat sebarang pelanggaran berulang, dengan atau tanpa notis, dan tanpa sebarang tanggungjawab kepada Pengguna yang ditamatkan atau kepada Pengguna yang aksesnya disekat. Walau bagaimanapun, sekiranya anda percaya bahawa notis pelanggaran hak cipta telah salah difailkan terhadap Anda, sila hubungi Pengarah Pencegahan Kepatuhan dan Pencegahan seperti yang dinyatakan di atas.
8. Tanggungjawab Kerjaya.my
Laman Kerjaya.my bertindak sebagai, antara lain, tapak untuk (i) majikan menyiarkan peluang pekerjaan dan mencari dan menilai calon pekerjaan dan (ii) calon-calon pencari kerja untuk meletakkan resume dan Profil dan mencari dan menilai peluang pekerjaan. Kerjaya.my tidak mempamerkan atau menapis penyenaraian, termasuk Profil yang ditawarkan. Kerjaya.my tidak terlibat dalam transaksi sebenar antara majikan dan calon-calon. Oleh yang demikian, Kerjaya.my tidak bertanggungjawab ke atas Kandungan Pengguna, kualiti, keselamatan atau kesahihan kerja atau resume yang disiarkan, kebenaran atau ketepatan penyenaraian, keupayaan majikan untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada calon atau keupayaan calon untuk mengisi pembukaan kerja dan Kerjaya.my tidak membuat sebarang perwakilan mengenai mana-mana kerja, resume atau Kandungan Pengguna di Laman Kerjaya.my. Walaupun Kerjaya.my berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membuang Kandungan Pengguna, iklan jawatan kosong, resume atau bahan lain dari Laman Kerjaya.my dari masa ke masa, Kerjaya.my tidak bertanggungjawab sepenuhnya untuk berbuat demikian dan hanya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
Kerjaya.my Networking menyediakan tapak untuk individu membina rangkaian untuk tujuan profesional dan peribadi dan Kerjaya.my tidak mempamerkan atau mempromosikan Profil atau Kandungan Pengguna di Laman Kerjaya.my. Kerjaya.my tidak terlibat dalam komunikasi sebenar antara Pengguna. Oleh yang demikian, Kerjaya.my tidak mempunyai kawalan ke atas ketepatan, kesahihan, kesempurnaan, atau kepastian mengenai masa kemas kini Profil atau Kandungan Pengguna yang dikemukakan di Laman Kerjaya.my dan tidak bertanggungjawab ke atas Profil atau Kandungan pengguna di Laman Web Kerjaya.my.
Perhatikan bahawa terdapat risiko, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko fizikal, apabila berurusan dengan orang yang tidak dikenali, orang bawah umur atau orang yang bertindak secara pura-pura. Anda bertanggungjawab ke atas semua risiko yang berkaitan dengan berurusan dengan pengguna lain yang anda hubungi melalui Laman Kerjaya.my. Maklumat orang lain mungkin mampu menyinggung perasaan, berbahaya atau tidak tepat, dan dalam beberapa kes akan dilabelkan dengan salah atau terdapat penipuan pada labelnya. Kami menjangkakan bahawa Anda akan berhati-hati dalam penggunaan apabila menggunakan Laman Kerjaya.my.
Oleh kerana pengesahan pengguna di Internet sukar, Kerjaya.my tidak mampu mengesahkan kesahihan setiap Pengguna. Oleh kerana kami tidak boleh terlibat dalam urusan Pengguna-pengguna atau mengawal kelakuan Pengguna di mana-mana Laman Kerjaya.my, sekiranya Anda menghadapi pertikaian dengan satu atau lebih Pengguna, Kerjaya.my (dan ejen dan pekerja kami) tidak bertanggungjawab dan adalah terlepas dari tuntutan, permintaan dan ganti rugi (sebenar dan berterusan dan langsung dan tidak langsung) dari segala jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disangka, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan pertikaian sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
Laman Kerjaya.my dan Kandungan Kerjaya.my mungkin mengandungi beberapa ketidaktepatan atau kesilapan tipografi. Kerjaya.my tidak memberi sebarang gambaran bahawa kami dapat memastikan ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, atau ketepatan masa sepenuhnya di mana-mana Laman Kerjaya.my atau Kandungan Kerjaya.my. Penggunaan mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my dan Kandungan Kerjaya.my adalah berdasarkan pertimbangan individu dan jika ada, risiko juga perlu ditanggung oleh individu tersebut. Perubahan akan dibuat secara berkala di Laman Kerjaya.my dan boleh dibuat pada bila-bila masa. Kerjaya.my tidak boleh menjamin dan tidak menjanjikan apa-apa keputusan tertentu daripada penggunaan mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, boleh diperolehi oleh Pengguna dari Kerjaya.my atau melalui atau dari mana-mana Laman Kerjaya.my boleh dijadikan sebagai waranti sekiranya tidak dinyatakan secara jelas di sini.
Kerjaya.my menggalakkan Anda untuk menyimpan salinan bagi mana-mana Kandungan Pengguna Anda. Setakat yang ditetapkan oleh undang-undang, Kerjaya.my tidak bertanggungjawab untuk penghapusan, kehilangan, atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan bagi mana-mana Kandungan Pengguna.
Kerjaya.my tidak menyediakan atau membuat apa-apa perwakilan mengenai kualiti atau sifat mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga yang dibeli melalui mana-mana Laman Kerjaya.my, atau apa-apa jenis perwakilan atau jaminan lain. Sebarang usaha, perwakilan, perjanjian atau jaminan sedemikian akan diberikan oleh pembekal produk sendiri atau perkhidmatan pihak ketiga tersebut, di bawah syarat yang dipersetujui oleh pembekal.
Jika Anda percaya bahawa terdapat mana-mana kandungan di mana-mana bahagian di Laman Kerjaya.my melanggar Terma ini, sila hubungi ejen yang telah ditetapkan seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 7 di atas.
Sekiranya dimaklumkan mengenai apa-apa kandungan atau bahan lain yang didapati tidak mematuhi Terma-terma ini, Kerjaya.my boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk menyiasat tuduhan tersebut dan menentukan sama ada untuk membuang atau meminta penghapusan kandungan. Kerjaya.my tidak bertanggungjawab kepada Pengguna untuk menjamin prestasi atau kesempurnaan aktiviti tersebut.
9. Penafian Jaminan.
SEPERTI YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG, Kerjaya.my TIDAK MENJAMIN BAHAWA SETIAP BAHAGIAN LAMAN Kerjaya.my ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN Kerjaya.my BEROPERASE DENGAN SEMPURNA SEPENUH MASA DAN BEBAS DARIPADA SEMUA JENIS VIRUS KOMPUTER ATAU APA-APA MEKANISME YANG BERBAHAYA. JIKA PENGGUNAAN Kerjaya.my ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN Kerjaya.my DAN HASIL KANDUNGAN MENYEBABKAN KEPERLUAN UNTUK MENYEDIAKAN ATAU MENGGANTIKAN PERALATAN ATAU DATA ATAU SEBARANG KERUGIAN LAIN, Kerjaya.my TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENANGGUNG KOS TERSEBUT. LAMAN Kerjaya.my DAN KANDUNGAN Kerjaya.my DISEDIAKAN SEBAGAI "SEBAGAI ADA" TANPA SEBARANG JAMINAN. Kerjaya.my, SEPERTI YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK SEMUA JENIS JAMINAN. Kerjaya.my TIDAK MENJAMIN KETEPATAN, KELULUSAN, KEPADATAN, ATAU KETEPATAN MASA MANA-MANA KANDUNGAN, PERKHIDMATAN, PERANGKAAN, TEKS, GRAPHIK, DAN PAUTAN Kerjaya.my.
10. Penafian Kerugian atau Lain-Lain Kos Ganti Rugi.
SEPERTI YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG, Kerjaya.my, PEMBEKAL, ATAU SEBARANG PIHAK KETIGA YANG DITETAPKAN DI MANA-MANA BAHAGIAN LAMAN Kerjaya.my TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEROSAKAN (TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, KERUGIAN SAMPINGAN DAN KERUGIAN AKIBAT KEROSAKAN, KEHILANGAN, ATAU KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN PELUANG PEKERJAAN ATAU SEBARANG GANGGUAN KEPADA PERNIAGAAN YANG BERLAKU DENGAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAHBOLEHAN UNTUK MENGGUNAKAN SEBARANG KANDUNGAN DI Kerjaya.my, SAMA ADA BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, TORT, ATAU SEBARANG TEORI HUKUMAN LAIN.
11. Batasan Tanggungjawab.
SEPERTI YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TANGGUNGJAWAB KE ATAS SEGALA MASALAH YANG DISEBABKAN OLEH ATAU MELALUI MANA-MANA BAHAGIAN LAMAN Kerjaya.my ATAU PENGGUNAAN MANA-MANA BAHAGIAN ATAU KANDUNGAN Kerjaya.my, TANPA MENGIRA PUNCA (SAMA ADA MELALUI KONTRAK, TORT, PELANGGARAN JAMINAN ATAU LAIN-LAIN), TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH MYR 100.
12. Pautan ke Laman Lain.
Laman Kerjaya.my mengandungi pautan ke laman pihak ketiga. Pautan-pautan yang disediakan adalah semata-mata untuk memberi kemudahan kepada Anda dan bukan bertujuan untuk mempromosi kandungan di laman pihak ketiga tersebut. Kerjaya.my tidak bertanggungjawab ke atas apa jua kandungan laman pihak ketiga yang dipautkan dan tidak membuat apa-apa jaminan mengenai kandungan atau ketepatan bahan di laman pihak ketiga tersebut. Jika Anda membuat keputusan untuk mengakses laman pihak ketiga yang dipautkan, Anda melakukannya dengan risiko Anda sendiri.
13. Tidak Boleh Diguna Semula atau Penggunaan Perdagangan Yang Tidak Sah.
Anda bersetuju untuk tidak menjual semula hak atau akses Anda di bawah Syarat ini. Anda juga bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang atau mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my untuk tujuan atau kegunaan komersil tanpa izin daripada pihak Kerjaya.my.
14. Pampasan.
Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi, dan mempercayai Kerjaya.my, serta pegawai-pegawainya, pengarah-pengarahnya, pekerja-pekerjanya dan ejen-ejennya, dan memahami bahawa Kerjaya.my bebas dari dan terhadap apa-apa tuntutan, tindakan atau kehendak, termasuk tanpa batasan bayaran perundangan dan perakaunan yang munasabah, sekiranya melibatkan (i) mana-mana Kandungan Pengguna atau bahan lain yang Anda serahkan kepada mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my, (ii) Penggunaan mana-mana Kandungan Kerjaya.my, atau (iii) Pelanggaran Terma ini. Kerjaya.my hendaklah memberi notis kepada Anda dengan segera tentang apa-apa tuntutan, guaman, atau prosiding sedemikian.
15. Umum.
Kerjaya.my tidak membuat tuntutan atau memberi kepastian bahawa Kandungan Kerjaya.my boleh dilihat atau diakses secara sah di luar Malaysia. Akses kepada Kandungan Kerjaya.my mungkin tidak sah kepada orang tertentu atau di sesetengah negara lain. Jika Anda mengakses mana-mana bahagian Laman Kerjaya.my, Anda bertanggungjawab untuk menanggung risikonya sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan.
Terma ini ditadbir di bawah undang-undang substantif dalaman Malaysia, tanpa mengikuti prinsip percanggahan undang-undang. Bidang kuasa untuk mana-mana tuntutan yang timbul di bawah perjanjian ini akan ditetapkan secara eksklusif oleh mahkamah persekutuan Malaysia. Jika mana-mana peruntukan kepada Terma ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, ketiadaan peruntukan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan yang selebihnya, dan yang akan terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada pengecualian dari sebarang terma Terma ini akan dianggap sebagai pengecualian berterusan. Selain itu, kegagalan Kerjaya.my untuk menguatkuasakan mana-mana terma Terma ini tidak akan dianggap sebagai pengecualian terma tersebut atau sebaliknya mempengaruhi keupayaan Kerjaya.my untuk menguatkuasakan istilah tersebut pada bila-bila masa pada masa akan datang. Kecuali sebagaimana yang ditetapkan secara nyata dalam perjanjian tambahan atau perjanjian lain, Syarat tambahan untuk bahagian tertentu di dalam Laman Kerjaya.my, "Notis Undang-undang" tertentu atau lesen perisian atau bahan pada halaman tertentu dalam Laman Kerjaya.my, Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Kerjaya.my berkenaan dengan penggunaan Laman Kerjaya.my. Tiada perubahan pada Terma ini akan dibuat kecuali sekiranya keseluruhan terma di halaman ini disemak dan dikemaskini pada masa akan datang.
16. Terma Tambahan.
Sesetengah bahagian Laman Kerjaya.my tertakluk kepada Terma tambahan. Sekiranya Anda menggunakan bahagian tersebut, atau mana-mana bahagiannya berkaitan, Anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat tambahan yang dikenakan di bahagian tersebut. Dengan menggunakan mana-mana bahagian laman web ini atau Laman Kerjaya.my lain yang mengandungi Peta Google, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan Peta Google yang tercatat di https://maps.google.com/help/terms_maps.html dan notis perundangan tersedia di http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html yang boleh dikemaskini dari masa ke semasa.
17. Perkhidmatan Mudah Alih.
Sekiranya Anda menggunakan Laman Kerjaya.my melalui peranti mudah alih, Anda bersetuju bahawa maklumat mengenai Penggunaan Laman Kerjaya.my melalui peranti mudah alih dan rangkaian Anda boleh menyambungkan Anda kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembawa mudah alih anda, peranti mudah alih anda, atau Lokasi fizikal anda. Di samping itu, penggunaan Laman Kerjaya.my melalui peranti mudah alih boleh menyebabkan data dipaparkan melalui peranti mudah alih anda. Dengan mengakses Laman Kerjaya.my menggunakan peranti mudah alih, Anda mengimpot data Kerjaya.my anda ke peranti mudah alih anda dan Anda mempunyai kuasa untuk berkongsi data yang dipindahkan dengan Pembawa mudah alih anda atau pembekal akses lain. Sekiranya anda menukar atau menamatkan akaun mudah alih anda, Anda mesti mengemasinikan maklumat akaun Kerjaya.my anda untuk memastikan bahawa Mesej anda tidak dihantar kepada orang yang memperoleh Nombor lama anda dan kegagalan untuk melakukannya adalah tanggungjawab anda. Anda mengakui bahawa Anda bertanggungjawab ke atas semua caj dan keizinan yang berkaitan untuk mengakses Laman Kerjaya.my melalui penyedia rangkaian akses mudah alih anda. Oleh itu, Anda perlu menyemak dengan pembekal Anda untuk mengetahui jika Laman Kerjaya.my dan terma perkhidmatan ini boleh boleh didapati di dalam peranti mudah alih anda.
Dengan menggunakan mana-mana laman dan aplikasi Kerjaya.my, Anda jelas dan telah menerima semua terma dan syarat perjanjian mengikut Lesen Pengguna Akhir yang berkaitan dengan aplikasi yang dimuat termasuk syarat-syarat berkaitan kemaskinian dari masa ke semasa.
18. Tempoh dan Penamatan.
Syarat-syarat ini akan terus berkuat kuasa semasa Anda adalah menggunakan mana-mana Laman kerjaya.my. Kerjaya.my berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menurut garis panduan undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyingkiran Kandungan Pengguna Anda dari laman kerjaya.my dan penamatan segera akaun anda atau akses kepada Kerjaya.my.
Dikemaskini pada Februari 2020